menu

Registration

Kategorie/Categories:

UWAGA/ATTENTION

REJSTACJA JESZCZE NIEDOSTĘPNA/REGISTRATION NOT AVAILABLE

*do kategorii JUNIOR zapisać się mogą osoby, które urodziły się po 04.08.2000 roku
*to JUNIOR category, can register riders who were born after 04.08.2000

*niepełnoletni muszą mieć zgodę na udział w zawodach podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego
*minors who enter must have the written consent of a parent or legal guardian

Zdjęcie profilowe/Profile pictures:

POBIERZ/DOWNLOAD

ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ W ZAWODACH

PARENTAL/GUARDIAN CONSENT

I'M GOING GRAPHICS