menu

Skate

SKATE

Zawody w formie dwóch 1 minutowych przejazdów

W eliminacjach zawodnicy podzieleni są na heat’y. W każdym z heatów startuje 3 zawodników.

Do półfinałów przechodzi 24 osoby. Półfinały mają także fromę przejazdów – 2 zawodników w heat’cie.

Do finałów przechodzi najlepsza 12. Każdy ma 2 indywidualne przejazdy+ tzw. ender trick (3 próby). Best trick, wybierany przez sędziów spośród wszystkich odjechanych tricków.

 

Form of competition is 2, 1-minute runs

Eliminationsriders are divided into heats. In each of the heats starts 3 riders.

To the semifinals passes 24 skaters. The semi-finals – 2 riders in heats.

The best 14 passes to the finals- 2 individual runs  + „ender trick” (3 tries). The best trick- choose by the judges of all landed tricks.

SKATE GIRLS CONTEST

Zawody w formie dwóch 1 minutowych przejazdów

Zawody składają się z eliminacji i finałów.

 

Form of competition is 2, 1-minute runs. Only eliminations and finals.