menu

BMX

BMX PARK

Zawody BMX PARK w formie dwóch 45 sekundowych przejazdów:

Eliminacje-  zawodnicy podzieleni są na heat’y. W każdym z heatów startuje 3 zawodników.

Do półfinałów przechodzi 24 osóby. Półfinały mają także fromę przejazdów 8 heatów po 3 zawodników.

Do finałów przechodzi najlepsza 15. Po drugim przejeździe każdy z zawodników ma 3 próby na tzw. „ender trick”

 

Form of competition is 2,  45 sec. runs:

Eliminations -riders are divided into heats. In each of the heats starts 3 riders.

To the semifinals passes 24 riders. The semi-finals – 8 heats in each of 3 riders.

The best 15 passes to the finals. After second run each riders can do „ender trick” (3 tries).

The best trick- choose by the judges of all landed tricks.

 

BMX STREET

Zawody BMX STREET w formie dwóch 45 sekundowych przejazdów:

Eliminacje-  zawodnicy podzieleni są na heat’y. W każdym z heatów startuje 3 zawodników.

Do finałów przechodzi najlepsza 12.

Form of competition is 2,  45 sec. runs:

Eliminations -riders are divided into heats. In each of the heats starts 3 riders.

The best 12 passes to the finals.